Wij denken dat Oosterwold misschien wel het grootste stadslandbouw project ter wereld is. Daar mogen we best rots op zijn. Want wij kunnen met zijn allen een voorbeeld voor Nederland en wellicht de rest van de wereld worden. Korte voedselketens zijn om verschillende redenen belangrijk, denk aan duurzaamheid, impact op het milieu, voedselzekerheid, etc. Stadslandbouw is een heel mooie invulling van zo’n korte voedselketen.

En wie Oosterwold zegt, zegt stadslandbouw. Iedere bewoner produceert voedsel op het stuk land waar ook zijn woning is gebouwd. Veel inwoners nemen dit behoorlijk serieus en nu is al te zien dat dit tot een aanzienlijke productie leidt van met name fruit, groente, eieren, kruiden, etc. Meestal voor privé en ruildoeleinden.

Maar dat is niet even makkelijk voor iedereen en veel mensen komen er dan ook niet echt aan toe. Daarnaast is er ook een grote groep bewoners die er al behoorlijk serieus mee aan de slag is gegaan, maar voor wie het lastig is om de vaak behoorlijke productie zinvol kwijt te kunnen.

Dit is dan ook de reden dat een aantal enthousiastelingen met de Coöperatie Stadslandbouw Oosterwold is begonnen. Hoe kunnen we elkaar helpen om tot stadslandbouw te komen zoals het echt bedoeld is en tot verwaarding van de voedselproductie te komen. En er ook echt plezier aan te beleven. Zo kan uiteindelijk iedereen in Oosterwold een echte stadslandbouwer worden!

We zoeken bewoners die groenten willen kweken voor levering aan bijv. restaurants en supermarkten of de voedselbank en Buitengewoon Almere. Je wordt dan lid van de coöperatie die je bij alle stappen van het telen gaat helpen.

Je bepaalt zelf aan welke ondersteuning je behoefte hebt en welke producten je voor welk doel wilt verbouwen.

Doe mee

Coöperatie ondersteunt bij stadslandbouw

Als teler ga je aan de slag met je eigen tuin. In de App geef je aan welke groente je gaat verbouwen voor de coöperatie. Daarbij kun je kiezen uit een lange lijst met verschillende groentesoorten. In de planner teken je zelf het deel van de tuin die je voor de teelt wilt gebruiken en je ‘plant’ daar de gekozen groente in.

Van de coöperatie krijg je tzt dan de zaden of de plantjes, die je zelf in je tuin kunt inzaaien of planten. Via de App krijg je instructies over hoe dit te doen. Daarnaast wordt je tijdens de teelt begeleidt. Door de App zelf maar ook door overleg met andere telers.

Als teler verzorg je de plantjes dan zo goed mogelijk. En als je daar advies bij nodig hebt, dan vraag je dat gewoon. Omdat we precies weten welke groente wanneer de grond in is gegaan, kunnen we als coöperatie heel goed de afzet regelen. Tegen de tijd dat jouw oogst zo ongeveer klaar is dan laat je dat, ook weer via de App, weten aan de coöperatie. Je spreekt dan een moment af wanneer je jouw oogst naar het centrale punt brengt. Daar wordt het beoordeeld en verder klaargemaakt voor de afnemer.

De coöperatie verkoopt jouw groente aan een supermarkt of restaurant. De opbrengst van de oogst is voor jou zelf. Je mag er van uitgaan dat de coöperatie altijd een optimale prijs voor jouw groente gaat proberen te krijgen. Uiteraard worden hier dan wel de kosten van afgehaald die gemaakt zijn in het hele traject zoals van de tuin prepareren tot plantmateriaal en distributie. Dit gaan we volledig transparant met je communiceren.

We proberen tijdens de teelt zo goed mogelijk de vinger aan de pols te houden. En als het een keertje niet helemaal goed loopt, dan houden we de afnemers daar van op de hoogte zodat ze niet voor al te grote verrassingen komen te staan.

Begin framework Cooperatie

Wie Oosterwold zegt, zegt stadslandbouw. Iedere bewoner produceert voedsel op het stuk land waar ook zijn woning is gebouwd. Veel inwoners nemen dit behoorlijk serieus en nu is al te zien dat dit tot een aanzienlijke productie leidt van met name fruit, groente, eieren, kruiden, etc. Meestal voor privé en ruildoeleinden. Maar er zijn ook bewoners zijn die een meer professionele of ideële doelstelling hebben: verkoop of schenking aan derden. Aan andere bewoners, lokale restaurants of winkels. Of aan instanties als Voedselloket Almere of Buitengewoon Almere. Er is dan ook behoefte aan een plek waar onze voedingsmiddelen verhandeld, geruild of gedeeld kunnen worden. Verder hebben ook veel bewoners behoefte aan ondersteuning bij de teelt van hun producten. Door samen te werken in de coöperatie kunnen we daadwerkelijk meerwaarde geven aan onze stadslandbouw.

Door verbinding meer waarde

Stadslandbouw is meer dan een groentetuintje en wat fruitbomen met daaronder een paar kippen. Stadslandbouw gaat over voedselvoorziening voor de stad, korte ketens en omvat zaken als duurzaamheid en verbondenheid. In Oosterwold willen we met de mooiste en lekkerste producten uit onze tuinen ook de verbinding maken. Naar elkaar en naar de buitenwereld. Om in Oosterwold de daadwerkelijke doelstellingen van het begrip stadslandbouw te realiseren hebben we de coöperatie opgezet. Met als voornaamste doelstelling het verwaarden van onze lokale voedselproductie.

Een plek waar je kleine oogst groot kan zijn

Van deze coöperatie kunnen Oosterwolders lid worden. De coöperatie biedt hulp bij het verbouwen van onder andere groente en fruit: een stukje ontzorging. En we kunnen een volgende stap zetten in het tot waarde maken van de stadslandbouw. Eén ding is duidelijk: als we dit met elkaar en met enthousiasme doen, dan kunnen we het beste uit dit prachtig stukje Flevoland halen. Dan kunnen Oosterwoldse producten in de toekomst teruggevonden worden in lokale winkels, bij groenteboeren, in supermarkten of bij goede doelen in de regio. Dan voldoen we aan de mooie opdracht van stadslandbouw en kan jouw kleine oogst van groot belang zijn voor de lokale voedselvoorziening.

Teeltplanning

Voor de teelt bouwen we nu we een ‘interne planner’ in de vorm van een database voor de leden. Hier kun je onder andere:

Je eigen moestuin inplannen met alle groentes die je wilt verbouwen

Informatie over het totale teeltplan in Oosterwold

De verwachte vraag van de externe markt terugvinden

Als je er dan voor kiest om ook voor de externe markt te gaan produceren, dan kun je dit aangeven in de planner. Ook geeft het de coöperatie inzicht in de te verwachten opbrengsten van de verschillende soorten groente, fruit en andere voedingsmiddelen. Daar kunnen we dan mee aan de slag met afnemers als supermarkten, winkels en maatschappelijke organisaties.

Gezamenlijke

Om tot een voldoende kwaliteitsniveau te komen voor verkoop van de producten en levering aan bv De Voedselbank of Buitengewoon Almere, zullen we met elkaar afspraken moeten maken. Hierbij kan aan een aantal uitgangspunten gedacht worden:

Duurzaamheid is een belangrijke basis in Oosterwold: de teelt van de gewassen en andere producten zal dan ook voor zover mogelijk op biologische basis gebeuren.

Uitgangsmateriaal (van biologische oorsprong) wordt centraal ingekocht.

Aandacht voor biodiversiteit en bodemgebruik.

Het is uiteindelijk aan de leden gezamenlijk om te bepalen welke afspraken we willen maken.​

Ondersteuning

Voor veel van ons is het serieus omvormen van de tuin tot daadwerkelijke (stads)landbouw een behoorlijke uitdaging. De kennis en kunde die hier voor nodig is, ontbreekt meestal. Zeker om daarbij ook nog tot een voldoende kwaliteitsniveau te komen voor bijvoorbeeld verkoop van de producten aan derden. Vandaar dat de Coöperatie haar leden gaat ondersteunen. Een paar voorbeelden waar we nu aan denken:

De coöperatie schaft productiemiddelen aan die geschikt zijn voor gebruik in Oosterwold (kleine percelen, lastige toegang, ….);

Waar nodig en gewenst willen we in de toekomst gaan zorgen voor (professionele) ondersteuning

Deze ondersteuning kan helpen bij het prepareren van de grond, zaaien/poten, onkruidbestrijding en bij de oogst van de gewassen;