Het lidmaatschap

Als lid van de coöperatie ben je eigenlijk ook gelijk mede eigenaar. Ieder lid heeft evenveel inspraak in de richting van de organisatie. Dit gebeurt o.a. op ledenvergaderingen.
Het lidmaatschap is met name gericht om jou als stadslandbouwer te ondersteunen.