Ondersteuning vanuit de Coöperatie

Voor veel van ons is het serieus omvormen van de tuin tot daadwerkelijke (stads)landbouw een behoorlijke uitdaging. Zeker om daarbij ook nog tot een voldoende kwaliteitsniveau te komen voor bijvoorbeeld verkoop van de producten aan derden. Vandaar dat we de leden ook op meerdere vlakken willen ondersteunen. Een paar voorbeelden waar we nu aan werken:

De moestuinapp

In de App teken je zelf het deel van de tuin dat je voor de teelt wilt gebruiken en je ‘plant’ daar de gekozen groente in. Daarbij kun je kiezen uit een lijst met groentesoorten waarvoor de coöperatie afnemers heeft.

Verder krijg je via de App de benodigde informatie voor de teelt en willen we een ‘chatfunctie’ inbouwen zodat je ook met andere leden kunt overleggen.


Verdere ondersteuning

De coöperatie schaft productiemiddelen aan die geschikt zijn voor gebruik in Oosterwold (kleine percelen, lastige toegang, ….);

Waar nodig en gewenst willen we in de toekomst gaan zorgen voor (professionele) ondersteuning

Deze ondersteuning kan helpen bij het prepareren van de grond, zaaien/poten, onkruidbestrijding en eventueel bij de oogst van de gewassen.