Sinds dit jaar kan ik je ook (mee)helpen met het verwerken en afvoeren van het maaisel. Bekijk de mogelijkheden.

Ik reken €37,50 per uur. Ik val onder de Kleine-ondernemersregeling (KOR) en hoef ik geen BTW te rekenen.

Hoe was het ook weer?

Wat wil je met het maaisel?

Mulchen of composteren

Riet en lisdodde leg ik vaak gehakseld in de tuin of composthoop. Riet geeft bijv. silicium af en dat zorgt ervoor dat planten en struiken sterker worden.

Paadjes maken

Ik heb goede ervaringen met rietpaadjes. Zeker als het goed gehakseld is. Wanneer stengels groter blijven, kunnen hellingen glad worden. Riet lijkt iets sneller te verteren dan houtsnippers.

Stapelen

Dieren vinden het fijn om te schuilen in gestapeld hout in combinatie met riet en ander natuurlijk afvalmateriaal.

Van riet kun je paadjes maken

Buitenplaats (contentboxes)

1 Riet neerleggen

Tijdens het zeisen leg ik het maaisel direct op de dichtstbijzijnde plek aan de waterkant.

Ik geef aan het eind van een week een indicatie voor de volgende van de kavels die ik dan waarschijnlijk op ga pakken. Dan weet je ongeveer wanneer je het maaisel op de kant hebt liggen.

Maaisel leg ik vanuit het water op de kant of op een vlot

2 Wat wil je met het maaisel?

Voor de buitenplaats is afgesproken dat bewoners de verwerking zelf regelen. Het is interessant het maaisel te gebruiken in je tuin: het maaisel bevat veel voedingsstoffen.

Je kan het ook, in overleg met de watercommissie, laten afvoeren. De koeien bij de stadsboerderij worden er heel blij van.

In overleg met mij zou je mijn kar kunnen gebruiken om maaisel binnen je kavel te vervoeren.

> Een paar suggesties voor verwerking in de tuin.

> Een paar suggesties voor verwerking in de tuin.

Koe van stadsboerderij met maaisel van Riet- en ruigtekapper

3 Help vogels met een broedplaats in overjarig riet

Je kunt kiezen of of je het riet in het water bij jouw kavel één keer in de paar jaar begroeid wilt laten staan of een deel.

Verschillende vogels en amfibiën kunnen daar dan overwinteren en broeden. In overjarig riet zitten 5 keer zoveel dieren in dan in nieuw riet. In het filmfragment zie je een broedende meerkoet en een wegvliegende kleine Karekiet.

Het mooist zou zijn als we een derde van het riet per vijver jaarlijks kunnen laten staan en dat deel te rouleren.

4 Wat wil je met het riet op de oever?

Ik kan het riet onder de waterspiegel voor je maaien, maar je staat vrij om het zelf te doen. In overleg met de watercommissie is besloten dat ik de planten op de waterrand laat ik staan. Mocht je willen dat ik de planten op de waterrand meeneem, dan kan we dit doen in overleg, maar dit wordt dan een losse opdracht en zou ik die daarna op kunnen pakken.

Ik zou het leuk vinden om je kavel samen op te pakken, bijvoorbeeld dat je meehelpt met je zeis of het riet op de kant trekt. Als je het leuk vindt om te helpen, laat het dan weten. Dan zal ik je nauwkeurig(er) op de hoogte houden wanneer ik de kavel oppak.

grens van het zeisen na schuine helling

4 Hallo ik ben Giel

Ik woon sinds mei 2020 in de Arthur Tansleyweg. Schuin tegenover de ingang van de buitenplaats. Sinds enkele jaren werk ik aan mijn zeistechniek en sinds vorig jaar is zeisen mijn (parttime) baan.

Toen heb ik ook een techniek ontwikkeld om om riet en lisdodde in het water te kunnen zeisen. Je komt me vast af en toe tegen met mijn zelfgemaakte zeiskar en vlot.

Riet- en ruigtekapper begroeting

Slijpen van de zeis

Wetsteen voor ruigtezeis

Wetsteen voor de ruigtezeis

Wetsteen voor graszeis

Wetsteen voor de graszeis