Afvoeren of verwerken

Het maaisel (bijv. riet en lisdodde) leg ik op de dichtstbijzijnde plek op de waterkant neer.

Je kunt alles laten afvoeren, maar het maaisel bevat veel goede voedingsstoffen voor de bodem en planten. Het silicium van riet geeft struiken bijv. een stevige structuur.  Een paar suggesties voor verwerking in de tuin.

Kun je hulp gebruiken?

Verplaatsen

Kar van de riet- en ruigtekapper

Vaak is het handig het maaisel te verplaatsen binnen de kavel. Mijn kar beschadigt het gazon niet en vervoert snel veel maaisel.

Afvoeren

Maaisel kan naar Stadsboerderij

Ik kan het maaisel naar de stadsboerderij brengen, die het neerlegt in de koeienstallen. Lekker dichtbij en 100% hergebruikt!