De stappen

1) Maaien

2) verzamelen

3) Afvoeren of verwerken

1) Maaien

Het maaien doe ik met een aangepaste zeis. Met het scherpe mes snijd ik snel onder water door de sterke stengelstructuur heen van het riet. Het water trekt in de holle stengels waardoor ze gaan rotten. Ik maak bij lisdodde altijd een afweging of ik het eruit trek, of ook afsnij. Afsnijden kost minder tijd, maar bij het eruit trekken, komt vaak een deel van de wortels mee. Aan de waterkant wil ik een sterke structuur behouden zodat de bodem niet afbrokkelt, het water in. Daarom maai en zaag ik bij voorkeur, dan dat ik de wortels eruit trek.

Filmfragment waarin Riet- en ruigtekapper maaisel uit het water haalt

2) Verzamelen voor voor afvoer of verwerking

Het opruimen van de begroeiing kost vaak net zoveel tijd als het maaien. Je kunt dit prima zelf doen, maar ik kan dit in overleg ook (gedeeltelijk) voor je oppakken.

Nadat ik het riet en lisdodde gekapt heb, kan ik het maaisel direct op de kant leggen, maar ik kan dit nu ook verzamelen op een vlot en op een afgesproken plek neerleggen.

Gezeisde slootkant

Dit vlot heb ik zo gemaakt dat het makkelijk een schuine helling op kan trekken.

Maaisel leg ik vanuit het water op de kant of op een vlot

Het vervoer naar een verzamelplek dichtbij, bijv. tot aan de straat, kan ik doen op een zelfgemaakte kar. Daar past veel meer op dan in een kruiwagen en de luchtbanden zorgen ervoor dat het gazon niet beschadigt.

Ka

3) Opruimen of verwerken

Er zijn verschillende opties om het maaisel te hergebruiken in de tuin. Mocht je dit niet kunnen of willen, dan kan ik het afvoeren naar de stadsboerderij die het kan gebruiken in de koeienstal. Vol trots kan ik zeggen: 100% van het maaisel kan worden hergebruikt en niets hoeft Oosterwold meer uit! Hieronder zie je een paar van de mogelijkheden waar ik veel gebruik van maak. Maar je kunt er

a) Mulchen of composteren

filmfragment waarin Riet- en ruigtekapper het riet hakselt

Riet en lisdodde leg ik gehakseld in de tuin of composthoop. Ik heb een hakselaar die geschikt is om riet- en lisdodden te hakselen.

Riet geeft silicium af en dat is goed voor planten en struiken met stevigere structuur. Dit zorgt ervoor dat ze sterker worden.

b) Paadjes

Van riet kun je paadjes maken

Mijn ervaring is dat dit prima kan, zeker als het goed klein gehakseld is. Wanneer de stengels groter blijfven, kunnen hellinkjes glad worden. Het lijkt iets sneller te verteren dan houtsnippers.

c) Stapelen

De stapel verteert langzaam en de voedingsstoffen blijven op je kavel. Ook goed voor dieren.

d) Afvoeren

Maaisel kan naar Stadsboerderij

De Stadsboerderij kan het maaisel goed gebruiken als ondergrond voor de koestallen. Met een aanhanger breng ik dan het riet weg. Lekker dichtbij.